Firma NIWA Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Uzyskanie dwóch odmian maliny czerwonej owocującej na dwuletnich pędach w procesie hodowli twórczej o szczególnej przydatności do uprawy na zbiór letni wraz z opracowaniem technologii produkcji sadzonek typu plug plant i long cane o wysokim potencjale plonotwórczym”. Projekt realizujemy, aby wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej min. na skalę Polski. W projekcie planujemy przeprowadzić badania przemysłowe oraz prace rozwojowe z wykorzystaniem naturalnej metody hodowli twórczej (bez modyfikacji genetycznych), z maksymalnym wykorzystaniem biologicznych metod uprawy, tj. zrównoważonego użytkowania zasobów przyrody, których efektami będą: 1/ Nowa odmiana deserowa – do uprawy pod osłonami przy użyciu sadzonek plug plants oraz long cane, 2/ Nowa odmiana ogólnoużytkowa do uprawy odkrytopolowej przy użyciu sadzonek plug plants, przydatnej do przetwórstwa, ale także do produkcji malin deserowych. Nowe odmiany będą znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech w stosunku do najpowszechniejszych i najlepszych odmian owocujących w terminie letnim uprawianych w Polsce i w krajach o równoważnych warunkach klimatycznych m.in. w zakresie odporności na przemarzanie, niekorzystne warunki wilgotnościowe oraz choroby i szkodniki. Dodatkowo będą one cechowały się wysoką plennością, masą owoców oraz smakowitością (odpowiedni stosunek cukrów do kwasów). Odmiana ogólnoużytkowa będzie przydatna do zbioru maszynowego. Bezpośrednimi odbiorcami efektów projektu będą gospodarstwa szkółkarskie oraz plantatorzy, natomiast odbiorcami docelowymi konsumenci owoców świeżych oraz przetworów. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Wartość projektu: 6 525 335,04 zł