Odmiana jest podstawą opłacalności produkcji ogrodniczej.

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o. prowadzi prace badawcze zmierzające do uzyskania nowych odmian dla polskich plantacji, które zapewnią wydajność i opłacalność producentom .

Polecamy nasze odmiany maliny czerwonej, maliny czarnej, jeżyny i truskawki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zakończona realizacja Projektów UE

"Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. maszynowy zbiór owoców maliny i jeżyny)"

„Opracowanie nowych, wysokiej jakości odmian maliny, jeżyny i truskawki spełniających wymagania rynku owoców świeżych o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

„Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców”

„Opracowanie nowych odmian suchodrzewu jadalnego dostosowanych do warunków klimatycznych Polski, o owocach deserowych i/lub do przetwórstwa z uwzględnieniem ich wysokiej wartości prozdrowotnej oraz opracowanie ich wysokiej wartości prozdrowotnej oraz opracowanie uproszczonej technologii produkcji”

Skontaktuj się z nami:

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o.

Brzezna 565, 33-386 Podegrodzie

Tel. 694 499 642

biuro@niwabrzezna.pl

sprzedaz@niwabrzezna.pl

POMAGAMY NATURZE W KREACJI
DOSKONALSZYCH ODMIAN