Husaria

Odmiana powtarzająca owocowanie, dedykowana do uprawy towarowej z deserowym przeznaczeniem owoców. Roślina charakteryzuje się bardzo silnym wzrostem (w uprawie tunelowej dorasta do wysokości 3m), wymaga silnych rusztowań. Na pędach tegorocznych odcinek owocowania wynosi ok. 1/3 długości pędu. Pozostała część owocuje w kolejnym roku, wydając obfity plon na poziomie 25 t/ha. Owoce są duże i bardzo duże (średnia masa 8 g), jasnego koloru z połyskiem, stożkowe, smaczne (zawartość ekstraktu 13 %). Bardzo dobrze odchodzą od dna kwiatowego, nawet we wczesnej fazie dojrzałości zbiorczej. Są jędrne i suche, mają dobrą trwałość pozbiorczą, nie ciemnieją po zbiorze. Wysoka jakość owoców, bardzo duży plon, zwłaszcza z pędów dwuletnich stanowi o przydatności tej odmiany do uprawy pod osłonami na dwa zbiory oraz daje możliwość zbioru plonu z sadzonek typu „long cane”. Doświadczenia z uprawy odkrytopolowej wskazują na możliwość wykorzystania Husarii także w tej technologii. Na planacjach ścinanych po owocowaniu zbiory zaczynają się w końcu sierpnia i trwają do pierwszych przymrozków. Wysoka mrozoodporność pędów umożliwia prowadzenie planacji na owocowanie na pędach dwuletnich. Należy jednak brać pod uwagę, że w takim przypadku owocowanie jesienne będzie stosunkowo późno (druga połowa września). Odmiana jest wrażliwa na nadmiar wody, podatna na zgniliznę korzeni maliny wywoływaną przez Phytophtora rubi.
Odmiana Termin dojrzewania Plon (kg) Średnia masa owocu (g) Ekstrakt (Brix%)
Polka 22.08 1,0 4,3 12,0
Delniwa 6.08 1,0 5,0 13,3
Husaria 24.08 1,5 8,5 11,0