Baron ( NR 1849002 )

NR 1849002 malina powtarzająca owocowanie, zgłoszona do ochrony prawnej COBORU pod nazwą ‘Baron’, oczekuje na akceptację nazwy. Rośnie silnie, ma półwzniosły pokrój, pędy z drobnymi kolcami. Odmiana deserowa z przeznaczeniem do uprawy tunelowej na podwójny zbiór owoców. Dojrzewanie owoców na tegorocznych pędach przebiega w terminie wczesnym, w pierwszej dekadzie sierpnia. Sumaryczny plon z pędów dwuletnich i tegorocznych jest wysoki. Owoce są wyeksponowane, łatwe do zbioru. Charakteryzują się regularnym, stożkowym kształtem, średnią masą 5,3 g – 6,0 g, jasnoczerwoną barwą. Odznaczają się wysoką jakością i trwałością pozbiorczą, zawartość ekstraktu 10-11 % Brix. Klon charakteryzuje się małą podatnością na rdzę maliny, Phytophtora ssp., choroby pędów, przemarzanie. Dofinansowane z projektu POIR.01.01.01-00-0459/19