Maryna ( NR 1716009 )

NR 1716009 jeżyna powtarzająca owocowanie, zgłoszona do ochrony prawnej COBORU pod nazwą ‘Maryna’, oczekuje na akceptację nazwy. Krzew rośnie średnio silnie, pędy są bezkolcowe, charakteryzują się półsztywnym pokrojem. Odmiana nadaje się do uprawy tunelowej na podwójny zbiór owoców deserowych. Dojrzewanie owoców odbywa się pod koniec czerwca na pędach dwuletnich i w połowie września na pędach tegorocznych. Plonowanie jest na wysokim poziomie. Owoce są bardzo duże (ok 7,3 g), o wydłużonym kształcie, błyszczące, mają wysoką jakość i trwałość pozbiorczą, mało podatne na gnicie. Zawartość ekstraktu jest bardzo wysoka ok. 13 %Brix, co czyni ją bardzo słodką i smaczną. Tolerancyjna na choroby i szkodniki. Dofinansowane z projektu POIR.01.01.01-00-0459/19