Juhas ( NR 1728801 )

Klon powtarzający owocowanie. Zgłoszona do ochrony prawnej COBORU pod nazwą Juhas, czeka na akceptację nazwy. Rośliny o dość niskim wzroście, sztywnych, bezkolcowych pędach. Badania wykazały, że jest to klon samopłodny i nadaje się na plantacje wielkotowarowe. Klon odznacza się wysoką zdrowotnością i dobrą mrozoodpornością. Plonuje obficie (ok. 2 kg/roślinę), zbiór trwa 6-7 tygodni. Dojrzewanie owoców na pędach tegorocznych rozpoczyna się we wrześniu, a na pędach dwuletnich w lipcu. Owoce łatwe do zbioru, wyeksponowane, dobrze odchodzą od dna kwiatowego po dojrzeniu. Owoce o średniej wielkości (ok. 4 g), dużej jędrności, mają wysoką zawartość ekstraktu (14,1 % Brix) i suchej masy (15,69 %) oraz wysoki procent owoców odciekniętych 95,45%. Po zamrożeniu owoce mają b. niski procent owoców z rewersją koloru. Pokrój krzewu i łatwość zbioru sprawiają, że klon pretenduje do zbioru maszynowego. Dofinansowane z projektu POIR. 01.01.01-00-0073/16