Prowadzone programy hodowlane zmierzają do uzyskania nowych odmian zarówno na potrzeby przemysłu przetwórczego jak i odmian o atrakcyjnych owocach przeznaczonych na rynek deserowy.