GLORIA  NR (145301)

Nowość  wczesna, słodka, bezkolcowa odmiana jeżyny.

 W sprzedaży od wiosny 2021

 

Hodowca: Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. w Brzeznej.

Autor odmiany: Dr Agnieszka Orzeł

Termin dojrzewania owoców: wczesny, w zależności od sezonu druga połowa czerwca lub przełom czerwca i lipca w tunelu, połowa lipca w gruncie

Okres zbioru: około 12 tygodni

Owoce duże (średnia masa 7,2 g, max 10,5 g), błyszczące, bardzo jędrne, słodkie (zawartość ekstraktu 12% Brix), smaczne z charakterystycznym leśnym posmakiem. Nie mają cierpkiego i kwaśnego smaku nawet jak nie są w pełni dojrzałe.

Owoce bardzo jędrne z długą trwałością pozbiorczą, mało podatne na rewersję koloru jeżyny.

Wartość pro-zdrowotna owoców: Z badań przeprowadzonych na wydziale farmaceutycznym UJ wynika, że Klon NR145301 (‘Gloria’) charakteryzował się wyższą zdolnością antyoksydacyjną oraz zawartością polifenoli od odmiany ‘Loch Tay’, dlatego możemy zaliczyć go do tzw. „super owoców” (tabela 1).

Pędy bezkolcowe, wzrost pędów średnio silny

Odporność na choroby: pierwsze obserwacje wskazują na mniejszą podatność na szpeciela jeżynowca i antraknozę jeżyny.

Przydatność odmiany: odmiana deserowa. Może znaleźć zastosowanie w produkcji na wczesny zbiór owoców w uprawie tunelowej i w otwartym gruncie. Ze względu na duże, smaczne owoce może znaleźć zastosowanie również w produkcji amatorskiej owoców.

Tabela 1. Skład chemiczny badanych klonów hodowlanych oraz odmiany Loch Tay. Niwa Brzezna 2019.

Odmiana/klon hodowlany Aktywność antyoksydacyjna FRAP 30 min. Mmol Fe +2/100g suchej masy Antocyjany mg cyanidin-3-glucoside/100 ml świeżego soku Polifenole g kw galusowego /100 g s.m.
NR145301

‘Gloria’

32,0 70,17 3,14
Loch Tay 27,3 68,58 2,66

(Badania wykonane w 2019 roku przez dr Mirosław Krośniak UJ Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Zakład Bromatologii, w ramach projektu realizowanego przez NCBiR: POIR.01.01-00-0073/16 i POIR.01.01.01-00-0005/17).

 


Delniwa

Delniwa jest wczesną odmianą powtarzającą owocowanie.
Ochronę prawną w UE uzyskała w roku 2017 roku.

Jest odmianą ogólnoużytkową. Produkuje duże, żywo czerwone, błyszczące i bardzo jędrne owoce, a przede wszystkim bardzo smaczne.Te cechy czynią ją przydatną dla rynku owoców deserowych.

Łatwy zbiór owoców i wysoka zawartość ekstraktu oraz dobre wyniki testów zamrażania powodują że jest to odmiana interesująca również dla przetwórstwa. Rośliny produkują sztywne, średniej wysokości pędy. Odmiana odznacza się wczesnym terminem owocowania. W pierwszym roku początek dojrzewania jest po 80 dniach od posadzenia. Dojrzewanie owoców rozpoczyna się w końcu lipca lub na początku sierpnia. Delniwa plonuje na poziomie nieco wyższym niż Polka. Wyeksponowane owoce i łatwość odrywania od szypułki pozwalają sądzić że odmianę tę będzie można zbierać maszynowo.

 

Wysoka jakość owoców:

 

  • czerwone, błyszczące, nie ciemniejące podczas przechowywania
  • masa pierwszych owoców osiąga ok. 7 g, a średnia masa z całego okresu owocowania wynosi 4,5 g
  • wysoka jędrność oraz trwałość po zbiorcza i wytrzymałość na długi transport
  • owoce odznaczają się wyjątkowym smakiem przez cały okres zbiorów, co wyróżnia tę odmianę wśród innych

 

Użyteczność dla przetwórstwa

 

  • wysoki procent owoców w klasie extra po zamrożeniu (całe owoce)
  • wysoka zawartość ekstraktu w owocach do 12,5 % Brix
  • niska wartość odcieku po rozmrożeniu

Heban

 

Heban odmiana powtarzająca owocowanie o ciemno purpurowym kolorze owoców. Zgłoszona do tymczasowej ochrony prawnej w grudniu 2019 roku.

Pochodzenie: Odmiana polska, wyhodowana w Spółce Niwa Hodowla Roślin Jagodowych w Brzeznej. Rodowód złożony, z udziałem min. odmiany ‘Bristol’, ‘Polana’ oraz ‘Polka’. Autorem odmiany jest dr Agnieszka Orzeł.

Krzew. Roślina wydaje małą liczbę odrostów korzeniowych. Wzrost pędów silny, Dojrzewanie owoców przebiega na 1/3 części tegorocznego pędu. Młode i starsze pędy pokryte są licznymi, silnymi kolcami.

Owoce. Owoce średniej wielkości (3,5-4,0 g). Kolor ciemno-purpurowy, z połyskiem, w kształcie stożka. Są bardzo smaczne. Charakteryzują się wyższą zdolnością antyoksydacyjną w porównaniu do czarnej maliny ‘Jewell’ (wyższa zawartość wskaźnika antyoksydacyjnego DPPH ). Owoce zawierają również wysoką zawartość kwasu askorbinowego (254,1 mg/100 g), wyższą od odmiany ‘Jewell’ (177,6 mg/100g).

Dojrzewanie owoców na pędach tegorocznych rozpoczyna się w późnym terminie, pod koniec sierpnia. Dojrzewanie owoców na pędach dwuletnich rozpoczyna się w połowie czerwca.

Przydatność odmiany. Odmiana deserowa lub z przeznaczeniem przetwórczym.

Podatność na choroby

Rośliny są zdrowe, mało podatne na choroby pędów i korzeni.


Ambrozja

W rodowodzie są odmiany; Kent, Tarda Vicoda i Polka.

Odmiana o średniowczesnym terminie dojrzewania.

Rośliny mają silny wzrost, są półzwarte, wytwarzają średnią liczbę rozłogów. Kwiatostany są na poziomie liści.

Odmiana mało podatna na choroby grzybowe, choć w niektóre lata wymaga ochrony przed mączniakiem. Potrzebuje okrycia na zimę.

Plonuje na średnim poziomie (8-10 t/ha). Owoce są duże do średnich (przy braku wody drobnieją), wydłużone, stożkowe, o czerwonej skórce i lekko czerwonym miąższu, o średniej jędrności.

Odmiana wyróżnia się mocno poziomkowym smakiem i zapachem. Ten wyjątkowo delikatny smak owoców czyni ją elitarną, delikatesową, dla wymagającego klienta. Mimo niższego plonowania, uprawa tej odmiany może być opłacalna ekonomicznie. Owoce mogą być także użyte z powodzeniem do wyrobów cukierniczych.


Alioth

W rodowodzie są odmiany; Camarosa, Pandora i Selva.

Owocuje w średnim terminie.

Wzrost roślin jest silny, pokrój wzniesiony i zwarty. Odmiana wytwarza silne kwiatostany na równi z liśćmi lub poniżej liści. Liście są duże, zielone, silnie błyszczące. Liczba rozłogów jest średnia.

Charakteryzuje się ona podobną plennością i odpornością na przemarzanie jak Elsanta, lecz znacząco mniejszą podatnością na choroby liści i choroby systemu korzeniowego. Owoce są mało podatne na szarą pleśń.

W uprawie zagonowej odmiana Alioth może wydać plon na poziomie 13-18 ton/ha. Odznacza się krótkim okresem zbioru.

Owoce są duże do średnich, szeroko stożkowe, jasno czerwone, z wyraźną komorą powietrzną, średnim połyskiem, średnią twardością, smaczne. Kielich o średnicy tej samej co średnica owocu, znajduje się na poziomie owocu, silne przylega do owocu, działki kielicha są odchylone.


Amarant Niwa

Odmiana przyjęta do badań rejestracyjnych BOBORU w 2014 roku, równocześnie z objęciem jej Tymczasową Ochroną Prawną. W jej rodowodzie znajdują się odmiany: Kent, Selva, Everest oraz poziomka (Fragaria vesca).

Owocuje w średnio późnym terminie tradycyjnego dojrzewania truskawki.

Rośliny są silne, mało podatne na choroby liści oraz choroby systemu korzeniowego. Tworzą średnią liczbę rozłogów i sadzonek. Kwiatostany są krótkie, mieszczą się pod liśćmi.

Odmiana charakteryzuje się wysoką plennością. W porównaniu z odmianami standardowymi – Elsantą i Sengą Senganą, uzyskiwano wyższy plon owoców (wyższy udział plonu handlowego i mniejsze porażenie przez szarą pleśń). Stwierdzono też podwyższoną wrażliwość roślin na herbicydy, podobnie jak w przypadku odmiany Elsanta.

Owoce są bardzo duże lub duże, o szeroko stożkowatym kształcie, twarde, smaczne. Charakteryzują się również większą zawartością antyoksydantów w porównaniu do owoców odmiany ‚Senga Sengana’. Największe owoce posiadają zazwyczaj komorę powietrzną. Skórka jest średnio silna, żywo czerwona, ciemniejąca po dojrzeniu, nie podlega łatwo uszkodzeniom mechanicznym.

Wartość gospodarcza odmiany i jej przydatność do produkcji towarowej nie jest jeszcze w pełni oceniona. Z dotychczas wykonanych ścisłych doświadczeń i niewielkich prób produkcyjnych można wnosić, że odmiana może być cenną odmianą zarówno jako deserowa, jak też do produkcji koncentratów (wysoka zawartość ekstraktu – 10,6% Brix). Ze względu na trudne oddzielanie się owoców od szypułki odmiana ta nie jest przydatna do produkcji mrożonek.

Technologia produkcji powinna uwzględniać silny wzrost i krótkie kwiatostany, co sugeruje rzędowy sposób uprawy.