Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o. została powołana do życia umową notarialną z dnia 14 maja 2012 roku. W czerwcu pozyskano małe gospodarstwo rolne położone w miejscowości Brzezna, gdzie obecnie mieści się siedziba firmy; pomieszczenia biurowe, laboratorium hodowlane i laboratorium kultur tkankowych oraz kolekcje roślin.

 

Głównym profilem działalności Spółki jest prowadzenie prac hodowlanych dotyczących truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego. Programy hodowlane skierowane są na otrzymanie odmian truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego dedykowanych dla określonych gałęzi przetwórstwa i mrożenia owoców. Osobne prace są prowadzone pod kątem uzyskania odmian wszystkich z wymienionych gatunków na rynek owoców deserowych.

 

Udziałowcami Spółki są właściciele 7 polskich gospodarstw szkółkarskich o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Spółka kieruje ofertę do gospodarstw szkółkarskich zainteresowanych pozyskaniem licencji na nowe odmiany.

Niwa jest jedyną prywatną firmą hodowlaną w Polsce o tak szerokim spektrum działalności. Program hodowlany opracowany przez Spółkę Niwa jest największy w Europie pod względem liczby gatunków roślin jagodowych objętych hodowlą odmian, liczbą wykonywanych corocznie krzyżówek i liczbą ocenianych pojedynków.

Ważną rolę w działalności Spółki pełni wsparcie merytoryczne i finansowe otrzymywane od współpracujących gospodarstw szkółkarskich. Niwa podejmuje także współpracę z jednostkami badawczymi rozbudowując własne kompetencje i możliwości w prowadzeniu badań. Wyniki publikowane są w czasopismach popularnonaukowych, naukowych i na konferencjach branżowych.

W związku z prowadzonym programem hodowli jagody kamczackiej poszukujemy pracownika na stanowisko Hodowca Jagody Kamczackiej.

 Wymagane kierunkowe wykształcenie oraz znajomość tematu.

Wszelkie informacje pod nr. telefonu 694 499 642 lub pod adresem   b.danek@niwabrzezna.pl

 

Prowadzimy także produkcję materiału szkółkarskiego własnych odmian.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ (drogą elektroniczną biuro@niwabrzezna.pl ) NA SADZONKI NASZEJ NOWEJ ODMIANY MALINY DELNIWA SADZONKI BĘDĄ DOSTĘPNE WIOSNĄ 2020 ROKU

 

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia Prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiebiorstwa. Nr wniosku o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0005/17, pt. „Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców”. Projekt realizowany jest od kwietnia 2017 roku. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2023 roku.