Termin dojrzewania owoców: wczesny na pędach dwuletnich (od drugiej połowy czerwca) i średnio późny na pędach tegorocznych (pierwsza połowa sierpnia do przymrozków).

Owoce duże (średnia masa na pędach dwuletnich 8,5 g i 7,6 g na pędach tegorocznych), zwarte, błyszczące, bardzo jędrne, smaczne (zawartość ekstraktu 13 % Brix), z długą trwałością pozbiorczą. 

Owoce zawierają 97,2 % suchej masy, po rozmrożeniu zachowują kształt, charakteryzują się małym odciekiem. Barwa owoców po rozmrożeniu jednolita, jasna, wyrównana

Pędy kolczaste, wzrost pędów silny. Owocuje 1/3 pędu tegorocznego.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o naszym klonie, który ukazał się w portalu Jagodnik