Nazwa programu: Program operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1″Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Nazwa Beneficjenta: Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 2 680 438,75 PLN

Wartość dofinansowania: 2 113 809,00PLN

Okres realizacji: 2020-2023

 

 

 

Projekt „Opracowanie nowych, wysokiej jakości odmian maliny,  jeżyny i truskawki spełniające wymagania rynku owoców świeżych o podwyższonych walorach prozdrowotnych” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

Firma Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0459/19-00 pt. „Opracowanie nowych wysokiej jakości odmian maliny, jeżyny i truskawki spełniających wymagania rynku owoców świeżych o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Przedmiotem projektu nowych w skali świata odmian maliny, jeżyny i truskawki dla rynku owoców świeżych (deserowych) dostosowanych do polskich warunków klimatycznych. Nowe odmiany będą posiadły znaczące przewagi konkurencyjne w stosunku do deserowych odmian roślin jagodowych (malina, jeżyna i truskawka) występujących na rynku na poziomie kluczowych cech i parametrów techn.:

  1. Plenność i wielkość owoców
  2. Długi okres przechowywania po zbiorze i odporność na transport
  3. Atrakcyjność i smakowitość
  4. Wartość prozdrowotna
  5. Odporność na choroby i szkodniki.