Malina ze względu na jej gospodarcze znaczenie jest jedną z najważniejszych gatunków roślin jagodowych w Polsce. W Niwie prowadzone są prace zmierzające do uzyskania nowych doskonalszych odmian dostosowanych do lokalnych warunków klimatycznych. Prace hodowlane zmierzające do uzyskania odmian do przemysłu, w tym dostosowanych do zbioru maszynowego, jak i odmian typowo deserowych, zarówno do uprawy w tunelach jak i na plantacjach polowych. Duża skala prowadzonych prac sprawiła, że mimo stosunkowo krótkiego czasu od rozpoczęcia działalności Spółki, możemy już pochwalić się kilkoma genotypami, które mamy nadzieję, okażą się godnymi następcami np. Polki i z powodzeniem będą konkurowały z odmianami adoptowanymi z różnych zakątków Świata.

Hodowla maliny