Klonami hodowlanymi określamy obiekty hodowlane wyłonione po pierwszym etapie selekcyjnym i rozmnożone w sposób wegetatywny do ilości odpowiedniej dla potrzeb przeprowadzania testów i doświadczeń. Miano to towarzyszy takim genotypom aż do zgłoszenie odmiany do rejestru. Są to potencjalnie przyszłe odmiany.

Klony sprawdzone w warunkach doświadczalnych Niwy kierowane są do gospodarstw specjalizujących się w uprawie danego gatunku zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Na podstawie opinii plantatorów hodowca podejmie decyzję czy będą odmianami, czy też kolejnym szczeblem na drodze postępu biologicznego.

Borówka

Jagoda kamczacka