Jeżyna należy do rodzaju Rubus subgenus Rubus, w obrębie którego istnieje kilkaset gatunków owocujących na dwuletnich i tegorocznych pędach. Stały się one  podstawą do hodowli nowych odmian uprawnych. Hodowla jeżyny prowadzona jest obecnie w 14 krajach na całym świecie (Wielka Brytania, Niemcy, Szkocja, Polska, Serbia, Szwecja, Szwajcaria, Rumunia, USA, Nowa Zelandia, Australia, Chiny, Chile). Największy postęp w hodowli nowych odmian jeżyny osiągnięto w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Uzyskano wiele wartościowych odmian, owocujących na dwuletnich i tegorocznych pędach. W chwili obecnej jeżyna jest czwartym co do wielkości produkcji gatunkiem uprawnym na świecie (po truskawce, malinie i borówce).

 

 

Hodowla jeżyny

W Polsce program hodowli jeżyny założony został w 1979 roku przez dr Jana Danka. W wyniku prowadzonych prac do Krajowego Rejestru wpisano kilka bezkolcowych odmian (min. Orkan, Polar, Ruczaj, Gaj). Pod tymczasową ochroną prawną znajdują się nowe, warte uwagi odmiany (np. Gracja). Program ten kontynuowany jest w Spółce Niwa od 2012 roku pod kierunkiem dr Agnieszki Orzeł.

 


Hodowla jeżyny w Niwie współfinansowana jest z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu:

1.”Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa, o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. zbiór maszynowy maliny i jeżyny)”.

Celem projektu jest uzyskanie odmian jeżyny owocujących na tegorocznych i dwuletnich pędach przydatnych do mechanicznego zbioru.

2.”Opracowanie nowych, wysokiej jakości odmian maliny, jeżyny i truskawki spełniających wymagania rynku owoców świeżych o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Celem programu jest uzyskanie odmian deserowych, przydatnych do uprawy w warunkach klimatycznych naszego kraju.

W wyniku prowadzonych prac do dalszego rozmnażania i oceny wybrano kilkadziesiąt klonów hodowlanych, z których najlepsze zostaną ocenione w doświadczeniach odmianowo-porównawczych w uprawie tunelowej, pod daszkami oraz w uprawie polowej bez osłon.