Gatunek jest w uprawie w Polsce od niedawna. Wyzwaniem dla hodowcy jest uzyskanie nie tylko odmian bezkolcowych, o atrakcyjnych owocach, długiej trwałości pozbiorczej, ale także smacznych. Odmiany, które uprawiane są z powodzeniem w południowej Europie, w Polsce zwykle się nie sprawdzają ze względu na nieprzystosowanie do warunków klimatycznych.