Prace hodowlane zmierzające do uzyskania nowych wartościowych odmian są niezwykle pracochłonne, a co za tym idzie kosztowne. Niezależne źródła podają, iż proces uzyskania odmiany od doboru form rodzicielskich do zgłoszenia do krajowych rejestrów trwa około 10 lat i pochłania środki o łącznej wartości dochodzących do miliona dolarów. Prowadzenie prac na taką skale byłoby niemożliwe bez wykorzystania źródeł zewnętrznych.

Aktualnie Niwa Hodowla Roślin Jagodowych realizuje 3 programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł: Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. maszynowy zbiór owoców maliny i jeżyny)

Okres realizacji 01.07.2016 do 30.11.2023

Projekt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne na wysokiej jakości żywność oraz zapotrzebowanie plantatorów owoców jagodowych na odmiany zapewniające opłacalność i przewidywalność produkcji. Najważniejsze wyzwania to:

Uzyskanie nowych odmian o podwyższonej odporności na choroby i szkodniki, co związane jest z ogólnymi tendencjami zmierzającymi do ograniczania stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności.

Wyposażenie producentów owoców w odmiany o uproszczonej technologi produkcji znacznie redukujące koszty pozyskania surowca, w tym dostosowanych do zbioru maszynowego.

Wartość projektu 2 543 296,90

Wkład Funduszy Europejskich 2 011 961,71

 

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł: Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców

Okres realizacji 01.04.2017 do 31.12.2023

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych w skali świata odmian maliny czarnej z przeznaczeniem owoców na rynek deserowy oraz dla przetwórstwa, dostosowanych uprawy w polskich lub równoważnych warunkach klimatycznych. Brak odmian o odpowiedniej plenności, jakości owoców, oraz dostosowanej do uproszczonej technologii produkcji ogranicza w znacznym stopniu rozwój tego gatunku jako alternatywy dla innych roślin jagodowych. Z drugiej strony smak i bogactwo substancji prozdrowotnych zawartych w  owocach czarnej maliny czyni materiał ten doskonałym surowcem do różnego rodzaju przetworów, soków i suplementów diety. Liczymy, że nowe odmiany zapewniające opłacalność i przewidywalność produkcji wpłyną na znaczne zwiększenie atrakcyjności tego gatunku.
Wartość projektu 2 503 599,78

Wkład Funduszy Europejskich 2 002 879,82

 

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Tytuł: Opracowanie nowych odmian suchodrzewu jadalnego dostosowanych do warunków klimatycznych Polski, o owocach deserowych i/lub przetwórstwa z uwzględnieniem ich wysokiej wartości prozdrowotnej oraz opracowanie .uproszczonej technologii produkcji.
Okres realizacji 01.05.2018 do 30.04.2021
Projekt stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie plantatorów roślin jagodowych na nowe alternatywne źródła dochodu w gospodarstwach. Suchodrzew jadalny wydaje się być doskonałym produktem zarówno na rynku deserowym jako bardzo smaczna przekąska zawierająca bogaty skład substancji biologicznie czynnej, w okresie w którym nie owocują żadne inne rośliny w warunkach klimatu Polski, jak i doskonały materiał do wysokiej jakości przetworów. Barierą rozwoju tego gatunku może być brak dostępności do odmian dedykowanych naszym warunkom środowiskowym. Prowadzenie badań hodowlanych z wykorzystaniem form sprowadzanych z Ameryki oraz Dalekiego Wschodu daje nadzieję na uzyskanie atrakcyjnych odmian dla miejscowych plantatorów.

 

Wartość projektu 873 688,84

Całkowita wartość dofinansowania  834 841,15