Odmiana o żywoczerwonych, błyszczących owocach,

które zachowują wyjątkowy smak przez cały okres zbiorów

 

Krzew: rośnie średnio silnie, wydaje kilkanaście sztywnych pędów. 

Owocowanie: na pędach tegorocznych, skumulowane, we wczesnym terminie (koniec lipca/początek sierpnia). Plonuje na poziomie wyższym niż Polka (ok. 15 ton/ha), produkuje duże (7 g), żywo czerwone, błyszczące i jędrne owoce, a przede wszystkim bardzo smaczne. 

Ponadto owoce dobrze się przechowują, nie ciemnieją po zbiorze i są wytrzymałe na transport. Te cechy czynią ją atrakcyjną dla rynku owoców deserowych.

Przydatność: odmiana ogólnoużytkowa, na rynek owoców deserowych i do przetwórstwa.

Architektura krzewów oraz wyeksponowane owoce i łatwość odrywania od szypułki umożliwiają zbiór mechaniczny. 

Dodatkowo wysoka zawartość ekstraktu (12,5%) oraz dobre wyniki testów zamrażania (wysoki procent w klasie ekstra i niska wartość odcieku po rozmrożeniu) powodują, że jest to odmiana interesująca również dla przetwórstwa.  

Delniwa’ charakteryzuje się wysokim procentem suchej masy, może więc znaleźć również zastosowanie do produkcji wysokiej jakości liofilizatów.

Wśród innych czerwonych odmian malin ‚Delniwa’ charakteryzuje się najwyższą zdolnością antyoksydacyjną, mierzoną wskaźnikami FRAP i DPPH, wysoką zawartością polifenoli oraz witaminy C (Tabela 1). Może być promowana jako super owoc, który na stałe powinien zagościć w diecie podnoszącej odporność na wirusy i choroby nowotworowe.

 

Tabela 1. Zawartość antocyjanów, witaminy C, polifenoli oraz wartości antyoksydacyjne (DPPH, FRAP) wybranych odmian malin znajdujących się w kolekcji Spółki Niwa w Brzeznej. Badania wykonano w 2010 r.

 Odmiana/klon hodowlany Zawartość ekstraktu

(% Brix)

Kwasowość ogólna (%) Zawartość suchej masy (%) Antocyjany (mg cyanidin-3-glucoside /100 ml ś. s.) Witamina C (mg /100 g ś.m) FRAP 30 min (mmol/100 g s.m.)  DPPH 30 min (mmol Trolox/100 g s. m.) Polifenole (g kw galusowego/100 g s.m)
Malina czerwona, kierunek podwójny zbiór owoców
R159801 12,7 2,04 13,0 3,8 14 15,2 3,6  1,9
Malina czerwona, zbiór pojedynczy we wczesnym terminie, początek sierpnia
‘Delniwa’ 13,3 2,10 16,9 5,3 14,4 16,8 3,9 2,1
NR1616002 13,0 1,55 13,7 4,4 10 14,3 3,4 1,3
NR1747901 9,5 2,26 12,1 6,7 14,5 19,5 4,5 1,8
Malina żółta
NR1616808 11,7 1,91 12,0 0,17 10,1 14,4 4 1,7
Jeżyna
Natchez 11,6 17,1 19,7 6,6 31,5 4,2 3,7
‘Gloria’NR145301 11,4 1,08 15,3 12 5,4 35,6 5,1 3,9
Czarna malina owocująca na dwuletnich pędach
Mac Black 12,9 18,1 51,4 1,9 39,8 3,6 4,1
NR1755301 13,1 16,1 47,3 2,9 40 3,2 4,1
‘Jewel’ 12,4 0,87 19,0 47,3 2,2 37,4 1,9 4,0
Czarna malina owocująca na tegorocznych pędach
‘Niwot’ 13,1 0,91 19,4 75,6 2,2 34 2 3,8
NR1711902 13,0 1,63 18,2 46 2 33,8 3 3,4
Malina purpurowa
‘Heban’ 14,0 1,39 17,0 51,1 2 28,6 3,2 3,4
R176001 15,0 1,39 18,6 68,3 2 33 2,8 3,4

 

(Badania wykonane przez dr hab. M. Krośniaka z UJ, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Bromatologii, w ramach projektów realizowanych przez NCBiR: POIR.01.01-00-0073/16

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o naszej odmianie:

Delniwa – czy będzie kluczową odmianą dla sektora malinowego w Kosowie? – Jagodnik