NR1711902

Klon maliny czarnej powtarzający owocowanie. 

Na pędach dwuletnich owocuje na początku lipca, a na pędach tegorocznych w połowie września.

Średnia masa owoców 2,2 g – 4 g. Zawartość ekstrakty 12 Brix. Bardzo dobra trwałość pozbiorcza. Nadaje się również do zamrażania.