EN PL

NASZE ODMIANY TRUSKAWKI

» więcej

NASZE ODMIANY MALINY

» więcej

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

» więcej

Współpraca i Partnerzy

» więcej

KONTAKT

» więcej

PROJEKTY UNIJNE

» więcej

OFERTA

» więcej

SIEDZIBA SPÓŁKI I WARTOŚCI MATERIALNE

Siedziba firmy Niwa mieści się w miejscowości Brzezna, gdzie zorganizowano pomieszczenia biurowe, laboratorium hodowlane oraz laboratorium kultur tkankowych, kolekcję odmian z gatunków: malina, jeżyna, porzeczka czarna i kolorowa, borówka wysoka, suchodrzew jadalny, truskawka, stanowiący bank genów niezbędny do prac hodowlanych.

Laboratorium do prac hodowlanych jest wykorzystywane do wykonywania prac związanych z przygotowaniem materiału genetycznego do krzyżowań form rodzicielskich, pozyskiwaniem i przygotowaniem nasion do wysiewu (skaryfikacja chemiczna i stratyfikacja) oraz badania właściwości fizyko-chemicznych i morfologicznych owoców i roślin.

Laboratorium kultur tkankowych składa się z pokoju do przygotowania pożywek, pokoju do szczepień, fitotronu, pokoju wzrostowego oraz pomieszczeń gospodarczych. W pracowni tej wykonywane jest namnażanie materiału wytypowanego w pracach hodowlanych oraz produkcja materiału przedbazowego.