EN PL

NASZE ODMIANY TRUSKAWKI

» więcej

NASZE ODMIANY MALINY

» więcej

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

» więcej

Współpraca i Partnerzy

» więcej

KONTAKT

» więcej

PROJEKTY UNIJNE

» więcej

OFERTA

» więcej

PRACOWNICY I UDZIAŁOWCY

Udziałowcami spółki Niwa są właściciele 7 gospodarstw szkółkarskich o zasięgu krajowym i zagranicznym, z wieloletnim, bogatym doświadczeniem w rozmnażaniu i wprowadzaniu do produkcji odmian roślin jagodowych.

Pracownicy naukowi zatrudnieni w firmie Niwa posiadają duże doświadczenie w zakresie hodowli i oceny odmian roślin jagodowych. Dzięki długoletniej praktyce zawodowej bardzo dobrze opanowali tematykę hodowli i uprawy roślin jagodowych. Brali udział w projektach badawczych krajowych oraz międzynarodowych. Współpracowali z organizacjami badawczymi w kraju i za granicą w ramach badań (m.in. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersyt Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Agrarian Institute of San Michele (IASMA) we Włoszech, Fruit Research Institute Pitesti-Maracineni w Rumunii) prowadzonych we wcześniejszym miejscu pracy (SZD IO Brzezna sp. z o.o.). Współpraca obejmowała również upowszechnianie gatunków i odmian oraz technologii produkcji roślin jagodowych poprzez stosowne artykuły, wystąpienia i szkolenia dla producentów krajowych i zagranicznych.

Profesor Włodzimierz Lech jest emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Był kierownikiem Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa na wydz. Ogrodniczym UR.  Prof. Lech jest autorytetem w dziedzinie biologii kwitnienia roślin sadowniczych. Jego dorobek naukowy dotyczy biologicznych cech roślin sadowniczych, w tym biologii kwitnienia; produkcji i oceny roślin sadoniczych metodą kultur tkankowych; opracowania metod rozmnażania  in vitro porzeczki, truskawki, wiśni, podkładek czereśni. Zespół pracownków pod kierunkiem prof. Lecha opracował metodę odwirusowania roślin w kulturach tkankowych techniką termoterapii.

uczony1@poczta.fm

 Dr Jan Danek posiada długoletnie doświadczenie w hodowli oraz jest powszechnie znanym i cenionym w kraju i za granicą hodowcą odmian maliny (14 odmian jego autorstwa, Program Hodowli Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach) i jeżyny (8 odmian, program hodowlany Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego IO w Brzeznej) oraz truskawki (3 odmiany, program hodowli grupy „Jagodnik”; 2 odmiany, program hodowli Niwa). Odmiany maliny jego autorstwa stanowią ok. 70% polskiej produkcji. Szczególnie odmiana maliny ‘Polka’ stała się w produkcji w Polsce i w wielu krajach świata, podstawową odmianą owocującą na tegorocznych pędach. Odmiany jeżyny (3 odmiany bezkolcowe, o dużych owocach, odporne na przemarzanie) rokują szanse na rozwój produkcji tego gatunku w Polsce. Trzy odmiany truskawki obecnie wchodzą na rynek. Dr Danek był kierownikiem Projektu Badawczo-Rozwojowego NCBiR zakończonego w 2010 roku.

jan.danek@niwabrzezna.pl

 Dr Agnieszka Orzeł, zatrudniona w spółce Niwa, jest współautorem odmian maliny (5 odmian) i jeżyny (3 odmiany). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy hodowlanej, zdobyte w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej.

agnieszka.orzel@niwabrzezna.pl


Dr Katarzyna Król-Dyrek, zatrudniona w spółce Niwa, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny gatunków, odmian oraz technologii produkcji, współpracowała z zespołem hodowców roślin jagodowych w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej. Dr Król-Dyrek brała udział w pracach przy projektach krajowych i zagranicznych jak: włosko-rumuńsko-polski Interdyscyplinarny Projekt Oceny Jakości Owoców Jagodowych „Interberry”, Projekt Badawczo-Rozwojowy NCBiR.

katarzyna.krol@niwabrzezna.pl


na pierwszym planie

(na pierwszym planie Joanna Jagła, na drugim Katarzyna Król)

Mgr Joanna Jagła, zatrudniona w spółce Niwa, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozmnażania roślin metodą kultur tkankowych, współpracowała z zespołem hodowców roślin jagodowych, szczególnie w zakresie rozmnażania roślin w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej.

joanna.jagla@niwabrzezna.pl