EN PL

NASZE ODMIANY TRUSKAWKI

» więcej

NASZE ODMIANY MALINY

» więcej

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

» więcej

Współpraca i Partnerzy

» więcej

KONTAKT

» więcej

PROJEKTY UNIJNE

» więcej

OFERTA

» więcej

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, PRACOWNIA IN VITRO

Działalność spółki polega na prowadzeniu badań zmierzających do wyhodowania nowych odmian truskawki, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej i kolorowej, borówki wysokiej i suchodrzewu jadalnego. Ponadto w pracowni in vitro uzyskiwany jest materiał przedbazowy/superelitany.

Hodowla roślin jagodowych

Wychodząc naprzeciw wymogom rynku, firma Niwa poprzez swoją działalność ma na celu hodowlę nowych ulepszonych odmian roślin jagodowych, które zastąpią dotychczas uprawiane, odmiany roślin jagodowych. Zaawansowane, kandydackie klony hodowlane, rokujące nadzieję na odmiany, są sprawdzane na poletkach odmianowo porównawczych oraz w gospodarstwach produkcyjnych naszych udziałowców. Pozwala to na szybką i wnikliwą ocenę wartości gospodarczej nowych klonów hodowlanych. Na tej podstawie decyduje się o przydatności klonu do produkcji towarowej oraz możliwości zgłoszenia do rejestru odmian.

Plan prac hodowlanych truskawki, maliny, jeżyny i in. gatunków przewiduje otrzymanie odmian przydatnych do uprawy w warunkach klimatycznych Polski, odpornych na choroby i szkodniki, o dużej plenność i wysokiej jakości owoców, przydatnych na rynek owoców deserowych oraz do przetwórstwa.