PL EN

NASZE ODMIANY TRUSKAWKI

» więcej

NASZE ODMIANY MALINY

» więcej

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

» więcej

Współpraca i Partnerzy

» więcej

KONTAKT

» więcej

PROJEKTY UNIJNE

» więcej

OFERTA

» więcej

Projekty unijne

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych zaprasza do składania ofert w ramach ubiegania się o dofinansowanie prac B+R w projekcie I osi proirytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstw", Działanie 1.1 "Projekty B+R Przedsiebiorstw". Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiebiorstwa" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020"

Firma Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoj, Program: Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstw, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, nr wniosku POIR. 01.01-00-0073/16 pt. "Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa, o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. zbiór maszynowy maliny i jeżyny)".

Projekt realizowany będzie przez 89 miesięcy, od 1.07.2016 do 30.11.2023.