EN PL

NASZE ODMIANY TRUSKAWKI

» więcej

NASZE ODMIANY MALINY

» więcej

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

» więcej

Współpraca i Partnerzy

» więcej

KONTAKT

» więcej

PROJEKTY UNIJNE

» więcej

OFERTA

» więcej

Witamy  na stronie

   

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o. została powołana do życia umową notarialną z dnia 14 maja 2012 roku. W czerwcu pozyskano małe gospodarstwo rolne położone w miejscowości Brzezna, gdzie obecnie mieści się siedziba firmy; pomieszczenia biurowe, laboratorium hodowlane i laboratorium kultur tkankowych oraz kolekcje roślin.

Głównym profilem działalności Spółki jest prowadzenie prac hodowlanych dotyczących truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego. Programy hodowlane skierowane są na otrzymanie odmian truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego dedykowanych dla określonych gałęzi przetwórstwa i mrożenia owoców. Osobne prace są prowadzone pod kątem uzyskania odmian wszystkich z wymienionych gatunków na rynek owoców deserowych.

Udziałowcami Spółki są właściciele 7 polskich gospodarstw szkółkarskich o zasiegu krajowym i zagranicznym.

Spółka kieruje ofertę do gospodarstw szkółkarskich zainteresowanych pozyskaniem licencji na nowe odmiany, głównie do udziałowców, ale też do innych szkółek.

Niwa jest jedyną prywatną firmą hodowlaną w Polsce o tak szerokim spektrum działalności. Program hodowlany opracowany przez Spółkę Niwa jest największy w Europie pod względem liczby gatunków roślin jagodowych objętych hodowlą odmian, liczby wykonywanych corocznie krzyżówek i liczby ocenianych pojedynków.

Ważną rolę w działalności Spółki pełni wsparcie merytoryczne i finansowe otrzymywane od współpracujących gospodarstw szkółkarskich. Niwa podejmuje także współpracę z jednostkami badawczymi rozbudowując własne kompetencje i możliwości w prowadzeniu badań. Wyniki publikowane są w czasopismach popularnonaukowych, naukowych i na konferencjach branżowych.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ (drogą elektroniczną biuro@niwabrzezna.pl ) NA SADZONKI NASZEJ NOWEJ ODMIANY MALINY DELNIWA SADZONKI BĘDĄ DOSTĘPNE WIOSNĄ 2019 ROKU


                

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia Prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiebiorstwa. Nr wniosku o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0005/17, pt. "Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców". Projekt realizowany jest od kwietnia 2017 roku. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2023 roku.

                                                                                  

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstw, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, nr wniosku: POIR.01.01-00-0073/16 pt. "Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. maszynowy zbiór owoców maliny i jeżyny)"

 

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o. uzyskała wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Fundusze Europejskie dla Małopolski’, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.2: „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych” Schemat A:

Tytuł Projektu „Wytwarzanie odmian i klonów hodowlanych roślin jagodowych oraz ocena ich wartości produkcyjnych”

Projekt został zakończony (realizacja 2013-2015)


Zachęcamy do odwiedzenia naszego facebook-a gdzie publikujemy najnowsze informacje

www.facebook.com/niwabrzezna/